Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sıfatlar

Sıfatlar

Sıfatlar, diğer sıfatların ya da isimlerin önüne gelen ve onları renk, durum, konum, sıra, miktar, şekil gibi yönlerden tarif eden kelimelerdir. Sıfatla birlikte belirttiği ismin ya da nitelediği ismin tümüne sıfat tamlaması adı verilir. Sıfatlar çoğunlukla diğer isimden ya da sıfattan öne kullanılır. Varlıkların tarif edilmesinde, anlatımın zenginleştirilmesinde etkili olur. Eğer sıfatlar çıkarılırsa cümlede anlamsız bir yapı oluşmaz. Yani cümle anlamlı, anlaşılır halde olur. Buna örnek vermek gerekirse;
 • Büyük evlerde yaşamak güzeldir.
 • Evlerde yaşamak güzeldir.
Sıfatlar Türkçede farklı görevler için kullanılır. Bu yüzden bir kelime için sıfat tanımlaması yapılamaz. Bu kelimenin cümlede üstlendiği görev değerlendirilir. Bazı hallerde kelimeler sıfat dışında adlaşabilir, zarf, zamir görevi görebilir. Örnek olarak;
 • Kırmızı elbise çok güzel (Sıfat)
 • Kırmızıyı aldım (Adlaşma)
 • Bu Aylin'in kızı (Zamir)
 • Güzel yemekleri severim (Sıfat)
 • Yeni tanıştığım kız çok güzel yemek yapıyor (Zarf)

Sıfatlar kaça ayrılır?


Sıfatlar belirtme ve niteleme sıfatları olarak iki grupta değerlendirilir.

Niteleme sıfatları


Varlıkların biçimini, rengini, durumunu yani nasıl olduklarını belirten sıfatlar niteleme sıfatları olarak tanımlanır. Bunlar varlıkların kalıcı var olan özelliklerini bildirir. Niteleme sıfatlarının teoride sınırsız sayıda olduğu kabul edilir. Örnek olarak;
 • Uzun etek
 • Beyaz ev
 • Kare masa
 • Sayın müdür
 • Alçak kanepe
Niteleme sıfatı olarak Türkçede -lik, -li, -ci, -siz gibi yapım ekleri kelimenin sonunda kullanılarak  da oluşturulabilir. Örnek olarak;
 • Evli adam
 • Mavili etek
 • Simitçi çocuk
 • Kızartmalık patates
-mez, -en, -r, -esi, -diği, -mez, -miş, -ecek, -dik ekleriyle fiillerden üretilen, fiil anlamını kaybetmeden cümle içinde geçici sıfat olarak kullanılan kelimelerde ortaç ya da sıfat fiil olarak tanımlanır. Bunlarda bir ismin sahip olduğu özellikleri belirtmek için ya da sıfat tamlaması gibi sıfatlara ait olan özelliklere sahip olurlar. Örnek olarak;
 • Yüzen adam
 • Gelecek yıl
 • Tanıdık kişi
Yine fiillerden yapım eki kullanılarak türetilen sıfatlarda bulunmaktadır. Örnek olarak;
 • Yanık ekmek
 • Çalışkan adam
Bu kelimelerin kökü fiil olan sıfat fiillere göre farkı, yaygın şekilde kullanıyor olmaları ve dile sıfat olarak yerleşmeleridir. Sıfat fiil olan kelimeler geçici olarak oluşturulur. Ancak sıfat fiiller ile fiil kökünden türetilenler arasındaki fark çok belirgin değildir. Dilin ihtiyacına göre fiilimsiler sıfatlar gibi dile yerleşebilir.

Belirtme sıfatları


Diğer sıfatları ya da isimlerin yerini işaret eden, sayı olarak tamamlayan, bunların özelliklerini belirsiz şekilde bildiren, soru şeklindeki sıfatların hepsi belirtme sıfatları olarak tanımlanır. Bunlar varlıkların geçici özelliklerini bildirir. Belgisiz sıfatlar, sayı sıfatları, işaret sıfatları ve soru sıfatları olarak dört grupta incelenir.

İşaret sıfatları: İsimleri işaret olarak belirtirler. Bunları bulmak için hangi sorusu sorulur. Örnek: Şu araba, Şu ev, bu çocuk gibi. İşaret sıfatları niteleme sıfatları ile de kullanılabilir. Örnek: Bu şişman çocuk, Şu garip insan gibi

Sayı sıfatları: Bunlar varlıkların miktarını belirtirler. Yüzde ile, sayıyla, yazıyla, kesirle gösterilebilir. Örnek: 3 kişi, %5 artış, 1/2 ekmek gibi. Sayı sıfatlarının ardından gelen kelimeler çoğunlukla tekildir. Fakat çoğul olarak kalıplaşmış kullanımlarda vardır. Örnek: Yedi cüceler gibi. Sayı sıfatları dört grupta incelenir. Bunlar; Asıl sayı sıfatları (Örnek: iki ev), Kesir sayı sıfatları (Örnek: %30 zam), Üleştirme sayı sıfatları (Örnek: İkişer elma), Sıra sayı sıfatları (Örnek: 4. Sıra), Topluluk sayı sıfatları (Örnek: İkiz kızlar)

Belgisiz sıfatlar: Bunlar varlığı miktarını, sayısını yaklaşık olarak ve belli belirsiz şekilde bildiren, kesin olarak hangi varlık olduğunu belirtmeyen sıfatlardır. Örnek olarak: Bütün evler, birkaç çocuk, falanca kişi gibi.

Soru sıfatları: Cevabı yine soru olan sıfatlardır. Örnek olarak: Hangi kişi? Kim o? Ne renk? Gibi.

Yapılarına göre sıfatlar 3 grupta incelenir

Basit sıfatlar: Yapım eki almayan, bir başka kelimeyle birleşik olmayan sıfatlardır bunlar. Örnek olarak: İki öğrenci, dar pantolon gibi.

Türemiş sıfatlar: Çeşitli yapım ekleriyle oluşturulan sıfatlardır. Sıfat fiillerin tamamı türemiş sıfattır. Örnek olarak: Yanık kömür, süzülmüş limonata.

Birleşik sıfatlar: Bunlar iki kelimeden oluşan sıfatlardır. Bunların bazısı kaynaşmış haldedir. Örnek olarak: Yurtsever kişi, zeytinyağlı dolma gibi.
Son Güncelleme : 23.12.2023 21:22:22
Sıfatlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sıfatlar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sıfatlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz ...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalem...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. ...
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024