İsim Sıfat Zarf Çeşitleri ve Kullanımı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

İsim Sıfat Zarf Çeşitleri ve Kullanımı

İsim Sıfat Zarf, Türkçe sözcüklerin anlam ve görev bakımından çok yönlü incelenmesini sağlar. Sözcük türleri bakımından isim, sıfat, zarf ve zamir isim soylu sözcük grubunda yer alırlar. Her biri kendi içinde gruplara ayrılır. İsim (Ad); Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler farklı yönlerden incelenir.


Varlıklara Verilişlerine Göre İsim Sıfat Zarf


Cins isim; Aynı türden varlıkları karşılayan isimlerdir. Bu varlıkların benzerleri çevrede fazlası ile bulunur. Ağaç, kitap, araba.

Özel isim; Tek olan, benzeri bulunmayan isimlerdir. Baş harfleri her zaman büyük harf ile yazılır. Yer isimleri (İstanbul, Ağrı Dağı), kişi isimleri (Burcu), ülke isimleri (Türkiye), kitap, dergi, gazete isimleri (Kafa, Star), kurum isimleri (İstanbul Üniversitesi), din ve mezhep isimleri (İslamiyet). Bir isim her zaman özel isim olamaz veya her zaman cins isim olamaz. 'Mevsimlerden baharı severim. ' cümlesinde 'bahar' cins isimdir fakat 'Bahar, benim en sevdiğim arkadaşım. ' cümlesinde 'Bahar' özel isim olur.


Karşıladığı Varlığın Sayısına Göre


Tekil isim; Sayı bakımından tek bir varlığı karşılayan isimlerdir. Ev, arsa.

Çoğul isim; Sayı bakımından birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Adlara -ler, -lar ekleri getirilerek yapılır. Evler, arsalar.

Topluluk ismi; Çoğul eki almadan birden fazla varlığı karşılayan isimlerdir. Halk, millet, ordu.


Varlıkların Niteliklerine Göre


Somut isim; Beş duyu organından en az birisi ile algılanabilen isimlerdir. Ses, parfüm.

Soyut isim; Beş duyu organı ile algılanamayan isimlerdir. Örnek; rüya, özlem.

Sıfat (ÖnAd); İsimleri niteleyen ya da belirleyen sözcüklere sıfat denir. Tek başlarına kullanılmaz, varlıklar ile ortaya çıkar. Sıfat türleri;

Niteleme Sıfatları; Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. İsme sorulan 'nasıl' sorusuna yanıt verir. 'Solmuş yapraklar yere döküldü. ' Cümlesinde 'solmuş' sözcüğü yaprağın nasıl olduğunu anlatır.

Belirtme Sıfatları; Varlıkların diğer varlıklara ilgileri neticesinde aldığı nitelikleri belirten sıfatlardır. Kendi içinde 4 başlık altında incelenir.

İşaret Sıfatı; Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. İsme 'hangi' sorusunun sorulması ile bulunur. Bu, şu, o.

Bazı işaret sıfatları yer bidirir ve bu sıfatlar genelde -ki ekini alır. Buradaki, şuradaki, oradaki, beriki, öteki.

Sayı Sıfatları; İsimlerin sayısal niteliklerini bildiren sıfatalardır. Birkaç çeşit satı sıfatı vardır.
'Yüz kişi var. ' 'yüz' asıl sayı sıfatı.
'Yüzüncü kişi girdi. ' 'yüzüncü' sıra sayı sıfatı.
'Konsere giriş yüzer kişi şeklinde oldu. ' 'yüzer' üleştirme sıfatı.

Yüz de bir olasılıkla gidiceğim. ' 'yüzde bir' kesir sayı sıfatı.
'Çeyrek ekmek aldım. ' 'çeyrek' kesir sayı sıfatı olur.

Belgisiz Sıfat; İsimlerin nicelik bakımından belirsizliklerini anlatan sıfatlardır. Az, çoğu, başka, hiçbir, kimi, birkaç, birtakım, diğer, herhangi bir, biraz, bütün.

Soru Sıfatı; İsimlerin özelliğini, herhangi bir niteliğini belirten sıfatlardır. Hangi, kaç, nasıl, ne, nerede gibi.

Zarf (Belirteç); Fiillerin niteliğini belirten sözcüklere zarf denir. Zarf türleri;

Durum Zarfları; Fiilin durumunu, nasıl yapıldığını anlatan zarflardır. Fiile sorulan 'nasıl' sorusuna yanıt verir. 'Burcu, hızlı konuşuyor. ' 'hızlı' durum zarfı.

Zaman Zarfı; Fiilin ne zaman yapıldığını anlatan sözcükle zaman zarfıdır. Fiile sorulan 'ne zaman' sorusuna yanıt verir. 'Yarın gezmeye gideceğiz. ' 'yarın' zaman zarfıdır.

Yer-yön Zarfı; Fiillerin yöneldiği yeri anlatan sözcüklerdir. İleri, geri, beri, aşağı, yukarı, öte.

Miktar zarfı; bu zarf 'ne kadar' sorusuna yanıt verir. Biraz, fazla, pek, daha, en.

Soru Zarfı; Fiilleri soru yönünden etkileyen sözcüklerdir. Nasıl ne zaman ne kadar, neden, niçin.

İsim Sıfat Zarf Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kurallı Birleşik Sıfat Kullanımı ve Örnekleri

Kurallı Birleşik Sıfat Kullanımı ve Örnekleri

Kesir Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Kesir Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfat Türleri Nelerdir?

İsim ve Sıfat Tamlamaları Nedir ve Nasıl Kullanılır?

İsim ve Sıfat Tamlamaları Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Güncel

İşaret Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

İşaret Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Güncel

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

İsim Sıfat Zamir Konu Anlatımı ve Örnekleri

İsim Sıfat Zamir Konu Anlatımı ve Örnekleri

Sıfatın Tanımı Nasıl Yapılır?

Sıfatın Tanımı Nasıl Yapılır?

Tekvin Sıfatı Kullanımı ve Özellikleri

Tekvin Sıfatı Kullanımı ve Özellikleri

Sıfatların Özellikleri Nelerdir?

Sıfatların Özellikleri Nelerdir?

3 Sınıf Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

3 Sınıf Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

Allahın Zati Sıfatları ve Anlamları

Allahın Zati Sıfatları ve Anlamları

Sıfatı Müşebbehe Kullanımı ve Örnekleri

Sıfatı Müşebbehe Kullanımı ve Örnekleri

Allahın Sıfatları ve Anlamları

Allahın Sıfatları ve Anlamları

Sıfat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Sıfat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Arapça Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

Arapça Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

Arapçada sıfatlar, sıfat ve mevsuf olmak üzere iki çeşittir; sıfat, bir ismin rengini, çeşidini vb. Gibi nasıllığını belirtmek için kullanılan ad ön ekidir. Mevsuf[...]

10 Sınıf Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

10 Sınıf Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken de kişini[...]

Sıfat Tamlaması Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat Tamlaması Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat tamlaması çeşitleri, isimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Cümledeki bir kelime sıfat m�[...]

Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat (Ön Ad), ismin önüne gelerek onu renk, durum vb. Yönleriyle niteler ya da belirtir.Sıfat ÇeşitleriSıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.1[...]

Belirtme Sıfatı Kullanımı ve Çeşitleri

Belirtme Sıfatı Kullanımı ve Çeşitleri

Belirtme sıfatı, varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Cümle içinde kullanılan varlığın özelliğine veya duruma göre belirtme göre[...]

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6