Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Zati Sıfatlar

Zati Sıfatlar

Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idraki ile tanıyabileceği kadar sıfat ve esmalarından bazılarını Allahu Teâlâ ayan etmiş, kişiye nasıl inanacağı, nasıl dua edeceği hususlarında yol göstermiştir.

Hiçbir yaratılan mahluk, asla yaratıcısını anlayamaz, varlığını ve gücünü kavrayamaz. Anlama kudreti sadece dünyaya göre halk edilmiş olan insanoğlunun, sonsuz güç ve kudret sahibi olan yaratıcısını hakkı ile tanıması, anlaması mümkün değildir.

Kur'an'ı Kerim'de;

"Onu gözler idrak edemez. Fakat O, gözleri idrak eder. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır" (En'am Suresi 103)

Buyrularak, Allahu Teâlâ'nın zatını idrak etmenin, mahiyetini bilmenin imkânsız olduğunu açıklamıştır. İnsanoğlu sınırlı aklı ve idraki ile Allahu Teâlâ'nın Zatını kavrayamadığı için Allahu Teâlâ'yı ancak esmaları ve sıfatlarıyla tanır.

Allah Rasulu (S. A. V.) buyuruyorlar ki;

" Allahu Teâlâ'nın Zatı hakkında düşünmeyiniz, Allahu Teâlâ'nın halk edip yarattıkları hakkında düşününüz. Çünkü sizler O'nun güç ve kudretini hakkı ile takdir edemezsiniz, O'nu anlamaya güç yetiremezsiniz. "

Allahu Teâlâ'nın sıfatları Zatı gibi ezeli ve ebedidir. Yani Zatından ayrılmazlar, ayrı düşünülemezler. Allahu Teâlâ'nın sıfatları Zatından ayrıdır demek ya da bu sıfatların sonradan var olduklarına inanmak, Allahu Teâlâ'nın ezeli olduğunu inkâr etmek demektir.

Her inanan müslümanın, Allahu Teâlâ'nın bütün kemal sıfatlarına sahip olduğuna, noksan ve eksik sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.

Allahu Teâlâ'nın sıfatları Zati Sıfatlar ve Subuti Sıfatlar olarak ikiye ayrılır.

Zati sıfatları, Allahu Teâlâ'nın Zatına mahsus olan, başka hiç kimseye mahsus olmayan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise benzer sıfatlarının yaratılmış mahlukatta da bulunan sıfatlardır. Lakin ne kadar benziyor dense de bu sıfatların hiçbiri başka bir canlıda hak manada bulunmamaktadır, bulunamaz.

Zati sıfatların zıtları Allahu Teâlâ hakkında düşünülemez. Bu sebeple noksan olma, sonlu olma ve eksiklik ifade eden bu özelliklerden Allahu Teâlâ'nın tenzih edilmesi gerektiğinden; bu sıfatlara Tezihi Sıfatlar ve Selbi Sıfatlar adı da verilmiştir.

Allahu Teâlâ'nın Zati Sıfatları

  • Vücut; Kelime manası olarak var olmak demektir. Allahu Teâlâ'nın varlığı ezelidir, haktır ve yokluğu düşünülemez. Vacib-ul vücuddur, yani varlığı lazımdır.
  • Kıdem; Allahu Teâlâ'nın varlığının başlangıcı yoktur. Allahu Teâlâ'nın varlığının evveli de yoktur. Zaman denilen şeyi de Alahu Teâlâ yaratmıştır. Ne kadar geriye gidilirse gidilsin Allahu Teâlâ'nın var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Allahu Teâlâ'nın varlığı sonradan meydana gelmiş değildir. O'nun varlığı kaimdir, ezelidir.
  • Beka; Ebediyyet, Allahu Teâlâ'nın varlığının sonu yoktur. Ezeli olanın ebedi olması dsa şarttır, zorunludur. Ne kadar ileri gidilirse gidilsin Allahu Teâlâ'nın var olmayacağı bir zaman düşünülemez, bulunamaz.
  • Vahdaniyyet; Allahu Teâlâ tektir ve eşi benzeri yoktur. Allahu Teâlâ'nın Zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, şeriki ve benzeri kesinlikle yoktur.
  • Muhalefetün Li'l-havadis; Sonradan yaratılmış hiçbir canlıya, mahlukata, yaratılmışlara asla benzemez. Allahu Teala, Zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlukun zat ve sıfatlarına kesinlikle benzemez.
  • Kıyam Bi-nefsihi; Allahu Teâlâ hiçbir şeye hiçbir varlığa hiçbir mekâna muhtaç değildir. Allah Teâlâ başka bir varlığa ve hiçbir mekâna ve zamana muhtaç olmadan Zatı ile kaimdir. Allahu Teâlâ Zatı ile kaimdir. Hiçbir surette mekâna muhtaç değildir. Mekan, zaman, madde yok iken O var idi. Zira Allahu Teâlâ her ihtiyactan münezzehdir. O hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, her şey sadece O'na muhtaçtır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 16:50:31
Zati Sıfatlar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Zati Sıfatlar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Zati Sıfatlar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ihtiyaç duyarlar. Cümle yapısı incelendiğinde sıfatlar isimlerden önce kullanılarak isimleri adet, ye...
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz ...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalem...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. ...
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
Sıfatın Tanımı
Sıfatın Tanımı
Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisin...
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar
Selbi Sıfatlar, Allah tealanın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'...
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı,  bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024