Allahın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Allahın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah'ın zati ve subuti sıfatları Allah'ın varlığının, birliğini, hakikatini anlamaya yardımcı olan sıfatlardır. Bu sıfatların varlığı Allah-u Teâlâ'yı en iyi şekilde idrak edip, imanı muayyen derecede kuvvetlendirir. Allah-u Teâlâ'yı anlamak için bu sıfatları bilmek çok önemlidir. Bu sıfatları bilen ve uygulayan kişilerin Allah'a çok yakın olurlar ve Allah'ın himayesi altında kalırlar. Çünkü yüce yaradan kendisine bağlı olan kulunu en iyi şekilde ödüllendirir. Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını ayrı ayrı yazıp açıklamaya çalışalım.

Zati sıfatın anlamı: Zatî sıfatlar, hiçbir sebebin eseri olmayan, Allah Teâlâ'nın hakikatini ortaya koyan sıfatlardır. Bu sıfatlar Yüce Allah'ın zâtıyla, varlığıyla doğrudan doğruya alâkalı oldukları için ve sadece Allah'ın yüce zatına mahsus oldukları için zatî sıfatlar diye isimlendirilmişlerdir.

Subuti sıfatın anlamı: Allah'ın sınırsız olarak sahip olduğu ancak yaratılan canlılarda sınırlı olarak bulunan sıfatlar subuti sıfat ismini almıştır.


Allah'ın zati sıfatları nelerdir?

 • Vahdaniyet: Adından da anlaşılacağı üzerine Allah'ın bir olduğuna, eşi ve benzeri olmadığını gösterir. İhlas süresine bakıldığında bunu açık ve net şekilde görüyoruz. Her şeyi noksansız ve güzel yaratan Allah olduğu için, o bütün fiillerinde ve işlerinde tek ilahtır. Onun benzeri olmak şöyle dursun bunu düşünmek bile malayanidir. Onun yardımcıları, örneği, ortağı asla yoktur. Kendisine ibadet edilecek tek mabuttur. Vahdaniyet Arapça kökenli bir kelimedir. Tek kişiyi işaret etmektedir.
 • Vücud: Allah Teâlâ'nın var olduğunu, mevcudiyetini göstermektedir. Bu sıfatta onun yokluğu düşünülemez. Allah Teâlâ var olması için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Bundan dolayı onun ali zatı, yaratıklarda olduğundan başkasından dolayı değildir. Allah Teâlâ kendi yüce zatı ile mevcuttur, kendi zatıyla uyanıktır, var olması için başkasına muhtaç değildir. Bunun aksisi olursa zaten ilah olamaz.
 • Kıdem: Allah Teâlâ'nın ezeli olduğunu gösteren sıfattır. Onun var olmadığı bir an bile düşünülemez. Yüce Allah'ın bu varlığının ezelden beri olması, ahirden ve ebede kadar olmaması vaciptir.
 • Beka: bu sıfatları arasında, onun ebedi ve onun varlığı, mevcudiyetinin ebede kadar devam edeceğini gösteren sıfatlardan biridir. Bu sıfat türünde Allah Teâlâ'nın mahsus bir sıfat olup, bütün yarattıkları sonludur ve bir gün hayatları sonu bulacaktır.
 • Kıyam Binefsihi: Allah Teâlâ'nın mevcudiyeti ya da varlığı bir başkasına ait değil ancak kendi zatındadır. Bütün yaratılmışlar, yaşamını idame ettirmede yüce Allah Teâlâ'ya muhtaçtır.
 • Muhalefetün Li'l-havadis: Yüce Allah'ın yarattığı canlılara benzememesi anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ'ya denk gelecek bir varlık yoktur.

Allah'ın subuti sıfatları

 • Kelam: Allah'ın ezeli ve ebedi olduğu göstermektedir. O'nun dilsiz ve konuşmaması düşünmek imkânsızdır. O bir kelamı dilediği zaman kendi şanına ve zatına layık bir şekilde meleklerine bildirir, işittirir ve anlatır. O kelamını Cebrail vasıtasıyla peygamberlerine iletir.
 • İlim: Allah daha önceden olmuş olanları ve gelecekte olacak şeyleri bilendir. O'nun ilminden şüphe edilmez. İlmi ne artma ve eksilme artma söz konusu olamaz. Gelecekte ne olacağını ezeli ilmiyle bilmektedir.
 • Semi: Her şeyi işiten anlamına gelmektedir. O bu sıfatıyla ezelde ve ebette muttasıftır. En zayıf sesleri işitir duyar. O, işitilmek şanından olan her şeyi duyar, en gizli ve fısıltıları bile duymaktadır.
 • Basar: Görme sıfatıdır. Yani O her şeyi en ince ayrıntısına kadar görür, karanlıkta, aydınlıkta yer altında ve yer üstünden her şeyi görür ve haberdardır. Bu sıfat onun bütün mevdutada, görmek şanından olan her şeyi taalluk eder.
 • Hayat: Yüce Allah'ın diri, canlı ve ezeli bir hayat sahibi olması anlamına gelmektedir. Allah'ın hayatı mevcuttur. Ancak bizim hayatımıza benzemesi mümkün değildir. Hayatın zıddı olan ölüm bizler için mümkünken, Allah Teâlâ için mümkün değildir.
 • İrade: Allah Teâlâ'nın istediğinin dilemesi ve tercih etmesi anlamına gelmektedir. Yapılacak şeyin öyle, şöyle, böyle olması değil, dilediği zaman bir şeyi tayin ve tahsis etmesidir. Kâinatta olup bitenler onun dilemesiyle ve iradesiyle ortaya çıkmıştır.
 • Kudret: Allah Teâlâ'nın gücünün her şeye yetmesi ve her türlü tasarrufu bulunması anlamına gelmektedir.
 • Tekvin: Allah Teâlâ'nın yoktan yaratması anlamına gelmektedir. Bu sıfat ezelidir. Yaratır ve icat eder.

Allahın Zati ve Subuti Sıfatları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfat Türleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Türkçe Sıfatlar Türleri ve Kullanımı

Türkçe Sıfatlar Türleri ve Kullanımı

Sıfat Fiil Kullanımı ve Özellikleri

Sıfat Fiil Kullanımı ve Özellikleri

Arapça Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

Arapça Sıfatlar Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Sıfat Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Sıfat ve Zamir Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Sıfat ve Zamir Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Güncel

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Güncel

Allahın Zati Sıfatları ve Anlamları

Allahın Zati Sıfatları ve Anlamları

Güncel

Niteleme Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Niteleme Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Selbi Sıfatlar Nelerdir?

Selbi Sıfatlar Nelerdir?

İsim Sıfat Zarf Çeşitleri ve Kullanımı

İsim Sıfat Zarf Çeşitleri ve Kullanımı

Arapça Sıfat Tamlaması

Arapça Sıfat Tamlaması

İngilizce Sıfatlar Türleri ve Özellikleri

İngilizce Sıfatlar Türleri ve Özellikleri

İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sah[...]

Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat ve Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat (Ön Ad), ismin önüne gelerek onu renk, durum vb. Yönleriyle niteler ya da belirtir.Sıfat ÇeşitleriSıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.1[...]

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

Ön Ad Sıfat Özellikleri Nelerdir?

Ön ad sıfat, İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne geçerek bu varlıkları nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. Bu isimlerin önlerine gelerek onları sayı, miktar,[...]

Sıfatın Tanımı Nasıl Yapılır?

Sıfatın Tanımı Nasıl Yapılır?

Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisinden sonra ge[...]

İsim Sıfat Tamlaması Türleri ve Özellikleri

İsim Sıfat Tamlaması Türleri ve Özellikleri

İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin [...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6