Sıfatlar Ve Çeşitleri

Sıfatlar Ve Çeşitleri

Sıfatlar ve çeşitleri: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında sıfatlar diğer adı ile ön adlar yer almaktadır. Sıfatlar ( ön ad ) varlıkları türlü yönleri ile niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatlar mutlaka isimden önce gelmektedir. İsimden önce gelmez ise kelime sıfat olmaz isim ya da bağlaç olabilir. Ya da herhangi bir kelime fiilden önce gelir ise o zaman da kelimemiz zarf olmaktadır. Bu yüzden özellikle de soru çözümlerinde sizden cümle ya da paragraf içerisinden sıfatları bulunuz derler ise her zaman isimden önce gelen kelimeye bakılır. Eğer isimden önce gelen kelime ismi niteliyor ya da belirtiyor ise o sıfattır.

Sıfatlar isimleri çeşitli yönlerden nitelendirebilir ya da belirtebilir. Fakat sıfatlar isimleri sadece bir yönden etkilemez birçok yönden etkileyebilir. Kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılan sıfatları şimdi bir inceleyelim.

Sıfat çeşitleri:

Niteleme sıfatları: Herhangi bir kelimeye ya da cümleye sorulduğu zaman onu durum, zaman, renk, çeşit ve şekil yönünden niteleyen isimlere sözcüklere niteleme sıfatları denir. Niteleme sıfatları her zaman için nasıl sorununa cevap vermektedir. Şimdi sizler ile birlikte birkaç örneği inceleyelim.
 • Mavi göl
 • Küçük çocuk
 • Eski araba
 • Parlak kumaş
 • Uzun boylu adam
 • Hızlı araba
Belirtme sıfatları: Belirtme sıfatları isimleri çeşitli yönlerden etkileyebilir. Özelikle bir şeyi işaret ederken, nerede olduğunu belirtir iken, soru sorarken ya da bir şeyin sayısı ya da miktarı hakkında bilgi alınırken mutlaka belirtme sıfatlarından faydalanılır. Şimdi belirtme sıfatlarının neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.
 • İşaret sıfatı: Adından da anlaşılacağı üzere işaret sıfatı herhangi bir şeyi işaret ederken ya da nerede olduğunu bildirirken kullanılan sıfatlardır. İsimden önce gelen ve işaret bildiren bu kelimelere işaret sıfatı denilir
Örnek : Bu ev, Şu araba, O film, onu bana ver, beriki sehpa...
 • Belgisiz sıfat: Belli olmayan şeyleri anlatırken kullanmış olduğunuz bir sıfat çeşididir. Belgisiz sıfatlar çoğunlukla bir şeyin miktarının ne kadar olduğu bilinmediği zamanlarda, yaklaşık ya da kesin olmayan durumları ifade ederken kullanılır.
Örnek: Her konu, Bazı olaylar, Birkaç kişi, Birtakım insanlar...
 • Soru sıfatı: Herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek, bilgi vermek gibi durumların soru yolu ile yapıldığı sıfat çeşidine soru sıfatı denir. Genel olarak soru sıfatları cümleyi soru cümlesine dönüştürmektedir. Soru sıfatları; ne nasıl, ne kadar, ne tür, kaç tane gibi soru ifade eden kelimeler ile yapılmaktadır.
Örnek: Nasıl insan?
Hangi film?
Kaç soru?
 • Sayı sıfatı: En önemli sıfat çeşitleri arasında yer almaktadır. Sayı sıfatları herhangi bir şeyin miktarını, sayısını, sırasını ya da bölümünü ifade ederken kullanılan sıfat çeşididir. Sayı sıfatı genel olarak ne kadar, kaç tane, kaç lira, kaçıncı sıra gibi sorulara cevap verir.
Örnek: IV. Murat, İkişer ekmek, yarım limon, bütün ekmek, 1 kilo elma ...

Adlaşmış sıfat: Bir sözcüğün sıfat olarak kullanılabilmesi için yalın halde olması gerekir. Sıfatlar isim çekim ekleri alınca adlaşır.
Örnek: Yaramaz çocuklar evi dağıttı. ( Cümlede yer alan yaramaz sözcüğü sıfat, çocuklar ise isimdir. )

Yaramazlar evi dağıttı. ( Yaramazlar ise adlaşmış sıfattır. Çünkü orda kast edilen yaramaz çocuklardır. )
Son Güncelleme : 17.04.2021 19:07:57
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. Esmanur Bozkurt - 17.04.2021 19:07:57
Sıfatlar Ve Çeşitleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sıfatlar Ve Çeşitleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sıfatlar Ve Çeşitleri"
Teşekkürler çok işime yaradı
Ziyaretçi . 15.09.2018 23:38:33
CEVAP YAZ
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile birlikte ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçe'de ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi -...
Sıfat Fiil
Sıfat Fiil
Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (k), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek ...
Sıfat Nedir
Sıfat Nedir
Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada ka...
Sıfat Tamlaması
Sıfat Tamlaması
Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat...
İsim Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında ...
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah' tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır....
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar
İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin ingilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi ta...
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamal...
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabb...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isiml...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idr...
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar Ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat Ve Zamir
Sıfatlar Ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Popüler İçerik
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı
Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya...
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar
10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken...
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl Sayı Sıfatı
Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem ö...
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın Zati Ve Subuti Sıfatları
Allahın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah’ın zati ve...
Niteleme Sıfatı
Niteleme Sıfatı
Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini be...
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat
Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen yada belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ih...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim Ve Sıfat Tamlamaları
Zati Ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar Ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021