Allah'ın Subuti Sıfatları Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Allah'ın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Allah'ın subuti sıfatları, varlığı zorunlu olan ve olgunluğu, kemalatı ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bulunan, fakat yüce Allah'ta sonsuz ve mükemmel olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar Allah'ın dirliğini ve azametini müspet ifadelerle tanıttığı için subuti sıfatı adını almışlardır. Subuti sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünmek imkânsızdır. Allah'ın subuti sıfatları ezeli ve ebedi olup, yarattıkların sıfatları gibi sonradan meydana gelmiş değiller. İsim benzerliği olsa dahi hiçbir şekilde yaratıkların sıfatlarına benzememektedirler. Çünkü Allah'ın kudreti, ilmi, iradesi, kemal ve yetkinliği ifade etmektedir. Allah'ın kulları ise sınır, sonradan yaratılma, noksan ve yetersiz sıfatlardır.


Allah'ın subuti sıfatları nelerdir?

 • İrade: Allah Teâlâ'nın sonsuz iradesini göstermektedir. Normal beşerî sistemlerde külli irade olarak denilmektedir. O dilediği zaman her şey halk olunur. O'nun iradesi dışında hiçbir şey meydana gelmez. O bir şeyi halk etmek isterse “Ol” der oluverir. O dilediğini yapar ve yapmaya muktedirdir.
 • Semi: İşiten anlamına gelmektedir. Allah Teâlâ her şeyi işitir. O'nun işitmesi normal insan işitmesine benzemiyor. O'nun işitmek için kulak gibi araçlara ihtiyacı yoktur. İşitmemek ve sağırlık Allah hakkında düşünülemez.
 • Basar: Allah her şeyi görmesi demektir. Hiçbir şey Allah'tan gizli ve karanlıkta kalamaz. Saklı, karanlık, aydınlık, kapalılık ne varsa görür. Görmemek Allah hakkında düşünülemez. Onun görmesi için göz gibi vasıtalara ihtiyaç duymaz.
 • Kelam: Allah Teâlâ hiçbir harf ve sese ihtiyaç duymaksızın konuşmasıdır. O'nun konuşması bizim konuşmamıza benzemiyor. Allah bu sıfatı ile Cebrail aracığıyla insanlarla konuşmuştur. Çoğu zaman bazı peygamberler ile konuşmuştur. Allah hakkında kelamın zıddı olan konuşmamak gibi durumları düşünülemez.
 • Hayat: Allah Teâlâ'nın diri ve hayat sahibi olduğunu gösteren sıfatlardan biridir. Allah'ın hayatı vardır. Ama insan hayatına andıracak hayat gibi değildir. Hayatın zıddı olan ölümdür. Fakat Allah için ölüm yoktur ve düşünülemez. Kur'an'ı kerimde beyan edildiği gibi, Allah Teâlâ'nın ölümsüz ve diri olduğu dile getirilmiştir. O'nun diri olduğunu her şeye hâkim olduğunu ve her canlının onun önünde boyun eğip büktüğünü dile getirilmiştir.
 • İlim: Allah ezelden ebede kadar olup bitenleri ve olacakları her şeyi görüp bilmesidir. O'nun bilmesi beşerin anladığı gibi değildir. Onun ilminde artış ya da azalış görülmez. Allah hakkında gaflet, dalalet ve cehalet düşünülemez. Gizliyi, açıklığı, gelmişi, geçmişi, olanı, olacağı her şeyi bilir. Alemde görülen bu intizam, tertip, ahenk yaratıcımızın sonsuz ilminin tecellisinin göstergesidir. İlimin zıddı olan cehalet Allah için düşünülmesi imkânsızdır. Allah yeryüzünde olup bitenden haberdardır ve ilmi dışında hiçbir yaprak kıpırdamaz.
 • Tekvin: Allah Teâlâ'nın istediği zaman istediği ve dileği şekilde yaratmasıdır. Yaratmak, onun yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak demektir. Yegana yaratıcıdır. O, ezeli ilmiyle her şeyi bilip her şeyi sonsuz güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, öldürmek, diriltmek, rızık verme, elem, musibet, keder vermek tekvin sıfatının sonuçları arasındadır. O her şeye vekildir, her şeyi o halk etmiştir.

Allah'ın Subuti Sıfatları Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dil Anlatım Sıfatlar Çeşitleri ve Kullanımı

Dil Anlatım Sıfatlar Çeşitleri ve Kullanımı

Arapça Sıfat Tamlaması

Arapça Sıfat Tamlaması

Ünvan Sıfatları Kullanımı ve Örnekleri

Ünvan Sıfatları Kullanımı ve Örnekleri

İşaret Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

İşaret Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Tamlaması Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat Tamlaması Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Sıfatlar ve Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Sıfat Türleri Nelerdir?

Sıfat Türleri Nelerdir?

Güncel

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıra Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Zamir Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat Zamir Kullanımı ve Örnekleri

Sıfat zamir, Sıfatlar ve zamirler Türkçe'nin dil bilgisi konuları arasında yer alan iki önemli konudur. Sıfat zamir konusu aslında aynı başlık altında incelenen iki ko[...]

Türemiş Sıfat Kullanımı ve Çeşitleri

Türemiş Sıfat Kullanımı ve Çeşitleri

Türemiş Sıfat; Bir ad veya eylemden yapım eki eklenerek yapılmış olan sıfata denmektedir. Yapı bakımından sıfatlar incelendiğinde türemiş sıfat da bu başlık altı[...]

Belirtme Sıfatı Kullanımı ve Çeşitleri

Belirtme Sıfatı Kullanımı ve Çeşitleri

Belirtme sıfatı, varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Cümle içinde kullanılan varlığın özelliğine veya duruma göre belirtme göre[...]

Asıl Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Asıl Sayı Sıfatı Kullanımı ve Örnekleri

Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem öğrenilmesi çok zo[...]

5 Sınıf Sıfatlar Konu Anlatımı ve Örnekleri

5 Sınıf Sıfatlar Konu Anlatımı ve Örnekleri

5 sınıf sıfatlar, varlıkları daha belirgin olarak anlatmamız için tanıtıcı sözcükler kullanırız. 5 sınıf sıfatlar, lise düzeyine göre daha kolaya indirgenerek an[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6