Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Ön Ad Sıfat

Ön ad sıfat, İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne geçerek bu varlıkları nitelendiren ya da belirten kelimelerdir. Bu isimlerin önlerine gelerek onları sayı, miktar, nitelik ya da belgisizlik gibi bakımlardan nitelendirerek bu kelimelerin daha anlaşılır olmasına yardımcı olurlar. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları nitelendirir. Bu isim...

Sıfatlar ve Zarflar

Sıfatlar ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tamamlar. Onları belirtir veya niteler. Tek başlarına kullanılırlar ise isim değerinde sayılırlar. Çünkü ancak bir isimden önce gelirlerse sıfat oldukları anlaşılır. Bir sıfat ile onu...

Zati Sıfatlar

Zati Sıfatlar; Allahu Teâlâ kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi, yaratıcısı hakkında şüphelere düşebilir. Buna sebebiyet vermemek için, kişinin sınırlı aklı ve idraki ile tanıyabileceği kadar sıfat ve esmalarından bazılarını Allahu Teâlâ ayan etmiş, k...

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimeler kullanılan ismin rengini, şeklini, sayısını, niteliğini anlatırlar. İsimlerin önüne gelerek isimleri nitelendirirler. Bir kelimenin sıfat olabilmesi için ismin yerine geçerek o ismi nitelend...

Zati ve Subuti Sıfatlar

Zati ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teâlâ Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu esmalar ve sıfatlar ışığında Rabbinin yüceliğini ve sonsuz kudretini bir kez daha tefekkür eder, Rabbini eksik olan tüm sıfatlardan tenzih eder, dille ve kalple tesbih eder. Kişi bilir ki s...

İsim ve Sıfat Tamlamaları

İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve sıfat tamlamaları birbirinden farklı konulardır. Her iki konunum mantığı aynı olsa da isim tamlamalarında her sözcük isim, sıfat tamlamalarında ise en az bir sözcüğün sıfat olması gerekir. Sıf...

İngilizce Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar, İsimleri niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfat kelimesinin İngilizce karşılığı adjective olarak kullanılır. Bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler nedeniyle belirten sözcüklerdir. Sıfatlar belirtecekleri ismi tamamlamak ya da o isim hakkında daha fazla bilgi vermek için oldukça yardımcıdır. Bu kural asl...

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberlerin sıfatları, Peygamberlerin diğer insanlardan bazı farklı özellikleri vardır. Buna Peygamberlerin sıfatları denir. Peygamberlerin en önemli özelliği Allah'tan vahiy almaktır. Bir diğeri ise peygamberlerin mucizeler gösteriyor olmasıdır. Peygamberlerin sıfatlarından ve özelliklerinden dolayı Allah'ın en seçkin kulla...

İsim Sıfat Tamlaması

İsim sıfat tamlaması: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında yer alan isim ve sıfat tamlamaları son derece önemli olan bir konudur. Çünkü genel olarak öğrencilerin çoğu isim ya da sıfat tamlaması sorularında çocuklar çok yanlış yapmaktadır. Aslında oldukça kolay olan isim ve sıfat tamlaması konusunda sadece bilmeniz gereken püf noktaları bi...

Sıfat Tamlaması

Sıfat tamlaması, bir isimle ilgili bilgi veren ve ismin önüne eklenerek oluşan kelime grubudur. Bu şekilde oluşturulan sıfat tamlaması ismin sayısını, ismini, rengini, şeklini, konumunu, durumunu ya da isimle ilgili olan başka bir şeyi anlatır. Sıfat tamlaması bir ya da daha fazla sıfatla oluşturulabilir.Sıfat tamlamas...

Sıfat Nedir

Sıfat nedir, isimlerin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten sözcüklerin tümüne denilir. Bir sözcüğün sıfat sayılabilmesi için bir ismi nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. Kısa bir örnek verilecek olursa, beyaz kalem ile yazı yazdı. Orada kalemin beyaz olduğunu niteliyor. İsmi nitelemek için“nasıl” sözcüğünü soruyoruz. Nasıl kalem beya...

Sıfat Fiil

Sıfat fiil, fiilin cümle içinde sıfat görevinde kullanılmış halidir. Sıfat fiil Türkçede bulunan üç fiilimsi grup içerisinde yer alır. Fiilerin sonuna -esi, -en (-an), -ar (-er, -r), -mez, -di (ği), -di (K), -miş, -ecek sıfat fiil ekleri getirilerek oluşturulur. Bunlar kendilerinden sonra gelen kelimelerle beraber sıfat tamlaması meydana get...

Sıfat Fiil Ekleri

Sıfat Fiil Ekleri, Bir fiilin herhangi bir cümlede sıfat görevinde kullanılması ile ortaya çıkan hal veya durum özetidir. Türkçede ise üç fiilimsi grubundan birini oluşturur. Fiillerin sonuna sıfat-fiil getirilmesi sonucu oluşur.-ası -esi-an -en-maz -mez-ar, -er, -r-acak, -ecek-dık, -...

Adlaşmış Sıfat

Adlaşmış Sıfat, Sıfat isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Tek başlarına kullanılamaz. O nedenle mutlaka ya bir isme yad bir başka sıfata ihtiyaç duyarlar. Cümle yapısı incelendiğinde sıfatlar isimlerden önce kullanılarak isimleri adet, yer, şekil, renk ve duygu gibi yönlerden tarif etmeye yardımcı olur. Sıfatlar isimlerin öz...

Niteleme Sıfatı

Niteleme sıfatı, varlıkların nasıl olduğunu belirten yani niteleyen sıfatlara verilen addır. Niteleme sıfatları varlığın durumunu, rengini, şeklini belli eder. Örneğin Ayşe nasıl? Sorusunda 'nasıl' bir niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı varlığın durumunu belirtir. Buna örnek olarak çalışkan öğrenci, kesilmiş el, kirli ev, aydınlık oda ...

Allahın Zati ve Subuti Sıfatları

Allah'ın zati ve subuti sıfatları, insan bu dünyada iradesi dışında kavrayamadığı bazı şeyler vardır ve hakkı tam olarak kavrayamaz. Allah'ın zati ve subuti sıfatları Allah'ın varlığının, birliğini, hakikatini anlamaya yardımcı olan sıfatlardır. Bu sıfatların varlığı Allah-u Teâlâ'yı en iyi şekilde idrak edip, imanı muayyen derecede kuvvetle...

Asıl Sayı Sıfatı

Asıl sayı sıfatı, bir ismi tam sayı olarak belirten sıfatlardır. İsme sorulan kaç ve ne kadar sorusu ve ile tespit edilmektedir. Türkçe dilimiz hem öğrenilmesi çok zor hem de zenginlik açısından çok zengin bir dildir. Her dilde olduğu gibi Türkçe dilinde de cümleyi oluşturan kelime gruplarının varlığı söz konusudur. Kelime gruplarından ...

10 Sınıf Sıfatlar

10 Sınıf Sıfatlar, Cümle içinde isimlerin özellik veya niteliğini belirten sözcükler sıfat olarak adlandırılır. Günlük konuşma ihtiyacımızı giderirken de  kişinin özelliklerinden bahsetmek için insanın sıfatlarının yani özelliklerinin ne olduğu sorularını sorabiliriz. Bir eşyanın rengi, boyutu gibi kavramlar cümlenin sıfatlarının konusu...

Kesir Sayı Sıfatı

Kesir Sayı Sıfatı; Sıfat; isimlerin önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, zaman, biçim, renk gibi türlü yönlerden tanımlayan sözcüklere sıfat veya önad denir. Sıfatlar kendi içinde türleri vardır;Niteleme SıfatlarıBelirtme SıfatlarıVe belirtme sıfatları da kendi içinde dört başlık altında incele...

Selbi Sıfatlar

Selbi Sıfatlar, Allah Teâlâ'nın sadece zatına yönelik ve birine verilmesi mümkün olmayan sıfatlardır. Bu sıfatlar eksik ve son gibi kavramlardan Allah'ın tenzih edilmesi gerektiğini belirtip insanlara yol gösterir. Selbi sıfatlar diğer bilinen adları kapsamında 'Tenzihi ve Zati' olarak belirtilir.Selbi Sıfatlar ...

Sıfatın Tanımı

Sıfatın tanımı Türkçe dersini alan her öğrencinin ilk öğrendiği dil bilgisi konularından birisidir. Sıfatın tanımı en genel haliyle şöyledir; kendisinden sonra gelen ismi sayı, renk, miktar, konum, sıra, biçim ve benzeri birçok özellikle tanımlayan, niteleyen ve tarif eden kelime türüdür. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sıfat bir ismin...

Durum Bildiren Sıfatlar

Durum Bildiren Sıfatlar, "Nasıl" sorusuna cevap veren sıfat türüdür. Şu anki durumunu niteleme ve belirtme özelliğine sahiptir. Durum bildirirler. Eşyaları nitelerken dıştan görünüşü göz önüne alırlar.Durum Bildiren Sıfatlara ÖrneklerHızlı UçakYavaş arabaKırmızı evKüçük kedi<...

Sıfat Çeşitleri

Sıfat çeşitleri, Sıfatlar tek başlarına kullanılmayıp varlıkla ortaya çıkmaktadır. Kısaca sıfat olarak kullanılan sözcükler birçok zaman belli kavramların karşılığı olmaktadır. Bu nedenle genellikle sıfata (Önad) da denilebilir. Genellikle isimlerin veya başka sıfatların önüne eklenerek yer, renk, şekil, sıra gibi çeşitli şekilde açıklayan s...

Sıfatlar ve Türleri

Sıfatlar ve Türleri, birden çok grupta incelenmektedir. İsimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Günlük olarak yaptığımız konuşmaların hemen hemen hepsinde sıfatlara yer vermekteyiz. Sıfatlar ve türleri niteleme sıfatları, be...

Sıfat ve Zamir

Sıfat ve Zamir konuları birbirlerine karıştırılan önemli konulardır. Bu karışıklığın önlenebilmesi için sıfat ve zamiri iyi bir şekilde kavramakta fayda vardır. Sıfatların diğer adı ön ad olarak bilinir. Zarfların diğer adı adıl olarak bilinmektedir. Bu iki konu birbirleriyle karıştırılmaması için örneklerle desteklenmelidir. Sıfat ve zamiri...

Dil Anlatım Sıfatlar

Dil anlatımda sıfatlar, Adları niteleyen ya da adları belirten sözcük gruplarıdır. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi gerekmektedir. Dil anlatımda sıfatlar 2'ye ayrılmaktadır.Dil anlatımda sıfat çeşitleriA) Niteleme sıfatları: Bir adın duruml...

İşaret Sıfatı

İşaret Sıfatı, Diğer adı "belirtme sıfatı" olarak bilinir. Bir yeri, bir durumu işaret yoluyla gösterilme şeklidir. Önünde kullanıldıkları adı işaret yoluyla belirten/gösteren sıfatlardır. Ada "Hangi" sorusu sorulduğunda işaret sıfatı bulunmuş olur. "O, bu, şu, öteki, beriki, şöyle, öyle, böyle, diğer" sözcükleri adların önünde...

Türkçe Sıfatlar

Türkçe sıfatlar, isimlerin önüne geçerek varlıkların ve nesnelerin rengini, şeklini, cinsini, durumun ve sayını belirten sözcüklere verilen isimlere sıfat denmektedir. Günlük olarak yaptığımız konuşmaların hemen hemen hepsinde sıfatlara yer vermekteyiz. Sıfatlar iki türde incelenmektedir. Bunlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatlarıd...

Sıfatlar ve Çeşitleri

Sıfatlar ve çeşitleri: Türkçenin dil bilgisi konuları arasında sıfatlar diğer adı ile ön adlar yer almaktadır. Sıfatlar (Ön ad) varlıkları türlü yönleri ile niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Sıfatlar mutlaka isimden önce gelmektedir. İsimden önce gelmez ise kelime sıfat olmaz isim ya da bağlaç olabilir ya da herhangi bir kelime fiilden ...

Allahın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları, Allah tealaın insanların doğru yola ilerlemelerini sağlamak için kuran-ı kerimde sunduğu sıfatlar vardır. Bunlar, insanlık alemine yön göstererek hatadan uzak durmalarına kaynaklık eder. Allahu tealaya iman edip onun yüceliği hakkında vacip ve zorunluluk teşkil eden yetkinlik ve kemal sıfatlarıyla anlamlarını bilerek inan...

Tekvin Sıfatı

Tekvin Sıfatı, Allah'ın sıfatlarından biridir. Yaratmak, var etmek anlamında kullanılır. Allah bu sıfat ile vardan yok yoktan ise var edebilir. Yüce Allah'ın dünyayı yaratması tekvin sıfatı ile gerçekleşir. Tekvin sıfatı bir tanedir ve çeşitli isimlerdeki hadislere verilebilir. Bir diğer anlamı ise irade sıfatıdır. Yahudi kitaplarının...

Sıfatların Özellikleri

Sıfatların Özellikleri, Sıfatlar cümle içinde isimlerden önce gelerek, isimlerin biçimini durumunu, rengini, belli ve belirsiz miktarını, sayılarını, işaret ve soru ile isimleri belirten kelimelere verilen addır. Sıfatların özellikleri ikiye ayrılır. Nitelik bakımın sıfatlar (Durum, renk ve biçimini belirler.) Nicelik bakımından sıfatlar, (S...

Allahın Zati Sıfatları

Allah'ın Zatı Sıfatları, Allah (C, c)'ın zatına ait ve yarattığı hiç birine kati suretle verilemeyecek olan sıfatları vardır. Bu sıfatların birine verilesi caiz değildir. Bu sıfatlara Zati sıfatlar denir.Allah'ın Zatı Sıfatları ve AnlamlarıVücud: Allah Teâlâ'nın var olduğunu söyler. Allah Teâlâ ...

Sıfatlar

Sıfatlar, diğer sıfatların ya da isimlerin önüne gelen ve onları renk, durum, konum, sıra, miktar, şekil gibi yönlerden tarif eden kelimelerdir. Sıfatla birlikte belirttiği ismin ya da nitelediği ismin tümüne sıfat tamlaması adı verilir. Sıfatlar çoğunlukla diğer isimden ya da sıfattan öne kullanılır. Varlıkların tarif edilmesinde, anlatımın...

6 Sınıf Sıfatlar

6 sınıf sıfatlar konusu tam olarak anlaşılmadığında ileride karşınıza çıkacak olan yeni kelime türlerini anlamanız çok daha zor olacaktır. Bu yüzden bu konunun anlaşılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu konu doğru anlaşıldığında ileride karşınıza çıkacak olan sıfat tamlamaları konusunu da daha rahat anlayabileceğinizi görebilirsiniz.

Sıfat Ön Ad

Sıfat ön ad, varlıkları ve isimleri detaylandırmak için kullanılan sözcüklerdir. Bir nesnenin rengini, kokusunu, görünüşünü, iç dünyasını, sayısını, şeklini, biçimini ve nesneye dair hemen hemen her şeyi sıfat ön ad ile öğrenmek mümkündür. Sıfat ön ad her zaman bilgi verilmek istenen ismin başına gelerek tamlama oluşturur. Bu n...

Harflerin Sıfatları

Harflerin sıfatları,  tecvid ilminde sıfat tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Mahreçte meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete denilmektedir. Bu yüzden sıfatlar, bazı yönlerden kısımlara ayrılmışlardır. Sıfatlar kuvvet bakımından iki bölüme ayrılmışlardır.Kuvvetli Harflerin Sıfatları

Allahın Sıfatları ve Anlamları

Allah'ın Sıfatları ve Anlamları, Allah'ın Sıfatlar 2'ye ayrılır. Bunlardan birisi zati sıfatlardır diğeri ise subuti sıfatlardır. Allah'ın sıfatları ve anlamlarını elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağız. Zati sıfatlar Örneğin Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Aynı şekilde sonu da yoktur halbuki bizler hem sonradan var edildik h...

İsim Sıfat Zarf

İsim Sıfat Zarf, Türkçe sözcüklerin anlam ve görev bakımından çok yönlü incelenmesini sağlar. Sözcük türleri bakımından isim, sıfat, zarf ve zamir isim soylu sözcük grubunda yer alırlar. Her biri kendi içinde gruplara ayrılır. İsim (Ad); Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. İsimler farklı yönlerden incelenir...

Sıfat Yapan Ki

Sıfat yapan ki eki Türkçede sıklıkla kullanılan eklerden birisidir. Sıfat olduğu için önüne genellikle isim gelir. Aksi takdirde isimleştirilmiş sıfat halini alır. Önüne geldiği ismin zamanını ve yerini belirtmek için kullanılır.Sıfat yapan ki örnek cümleleri:Dünkü maç oldukça zordu.

Hz Muhammedin Sıfatları

Hz Muhammed'in sıfatları, Tarih boyunca Allah birçok Peygamberler göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir. İlk peygamber Hz. Adem ve son Peygamber ise Hz. Muhammeddir. Bütün peygamberlerin olduğu gibi Hz. Muhammed'in de sıfatları vardır. Hak, adalet, güzellik ve iyiliği gerek öğütle gerekse davranışlarla insanlara miras bırakmıştır. Hz....

Belgisiz Sıfat

Belgisiz Sıfat, Varlıkları tam anlamıyla belirten sıfatlardır. Çoğu, birçok, birtakım, bazı gibi sözcüklerle kurulan cümlelerdir. Örneğin. Sınıfta birkaç kişi var. Çoğu öğrenci bu olayı bilmez. Belgesiz sıfat adların miktarını, sayılarını yaklaşık olarak belirten sıfatlardır. Birkaç, her, biraz gibi belgisiz sıfatlar sözcüklerden sonr...

Belirtme Sıfatı

Belirtme sıfatı, varlıkları çeşitli yollarla belirten sıfatlara belirtme sıfatı denir. Cümle içinde kullanılan varlığın özelliğine veya duruma göre belirtme görevini sayı, işaret, soru veya belirsizlik gibi yöntemlerle üstlenirler. Belirtme sıfatı bu şekilde kendi içinde çeşitlere ayrılır.Belirtme sıfatı çeşitl...

Sıra Sayı Sıfatı

Sıra sayı sıfatı, kelimenin öğelerine ayrılması işleminde sıfatlar oldukça önemli görev üstlenir. Özellikle isimlerden önce gelerek onların durum, renk, sayı, yer, biçim, hareket, soru, işaret yönleriyle isimleri tamamlanmasını sağlarken; onları belirtip niteleme görevi üstlenir. Sıfatlar tek başına kullanıldıkları zaman isim olarak değerlen...

Türemiş Sıfat

Türemiş Sıfat; Bir ad veya eylemden yapım eki eklenerek yapılmış olan sıfata denmektedir. Yapı bakımından sıfatlar incelendiğinde türemiş sıfat da bu başlık altında yer almaktadır. Türemiş sıfata örnek olarak; yıllık izin, kiralık ev, çalışkan öğrenci, yuvarlak masa, genişçe bir salon gösterilebilir.Türemiş Sıfat ve Ge...

5 Sınıf Sıfatlar

5 sınıf sıfatlar, varlıkları daha belirgin olarak anlatmamız için tanıtıcı sözcükler kullanırız. 5 sınıf sıfatlar, lise düzeyine göre daha kolaya indirgenerek anlatılır. Bu sözcükleri de isimlerin önlerine getirerek varlığın durumunu, rengini, biçimini ve sayısını belirtiriz. Sıfat diğer adı ön adlar, isimlerden önce gelerek varlıkların...

İsim Sıfat Zamir

İsim Sıfat Zamir; Türkçe dil bilgisi konuları içerisinde olan ve sözcük türleri başlığı altında incelenebilecek, sözcük çeşitleridir diyebiliriz. Şimdi bu üç terimi sırasıyla açıklayalım;İsim; İsim sıfat zamir sözcük türlerinden biri olan isim; yani ad konusu üç başlık altında incelenmektedir. İsimle...

4 Sınıf Sıfatlar

4. Sınıf sıfatlar, canlı ve cansız varlıkların özelliklerini belirten sözcüklere sıfat (Ön ad) denir. Sıfatlar mutlaka bir isim ile kullanılmalıdır. Sıfatlar yapım eki alabilir fakat çekim eki alamazlar. Sıfatlar niteleme sıfatlar ve belirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ayrılır.A) Niteleme sıfatı, varlıkları re...

Sıfat Tamlaması Çeşitleri

Sıfat tamlaması çeşitleri, isimlerin sıfatlarla oluşturdukları tamlamalara denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir. Cümledeki bir kelime sıfat mı, değil mi, bunun için önce cümlenin içinde oluşturduğu tamlamaya bakılır ve kelime sıfat ise mutlaka ondan sonra gelen bir isim vardır. Sıfat tamlamalarında

Birleşik Sıfat

Birleşik sıfatlar; yapısında en az iki ve daha fazla sayıda kelime bulunduran sıfatlardır. Kaynaşmış birleşik sıfatlar ve kurallı birleşik sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Boşboğaz insanlar, külyutmaz öğretmen, birtakım insanlar, boğazına düşkün öğretmen gibi örnekler ile çoğaltılabilir.Kurallı birleşik sıfatlar:...

Ünvan Sıfatları

Ünvan Sıfatları, insanların görev, mevki, derece, memuriyet, rütbe ve sosyal statüye göre isimlerin yanına eklenen veya birlikte söylenen saygı ve tanıtma, hitap sözcüklerine Ünvan Sıfatları denir. Bu sıfatlar sadece insan isimlerini niteler. Diğer canlılar için kullanılmaz. Lakaplar ve takma adlar da bu sıfatlar arasında yer alır. An...

3 Sınıf Sıfatlar

3. Sınıf Sıfatlar; konusunda sıfatları kısaca tanımlayacak olursak, isimlerin önlerine gelerek; varlıkların renklerini, sayılarını, biçimlerini, durumlarını, yerlerini belirten kelime veya kelime gruplarına "Sıfat" denilmektedir. Sıfatların özelliklerini maddeler halinde yazarak birer örnek ile açıklayalım.3. Sınıf Sıf...

Sayı Sıfatı

Sayı sıfatı: Sıfatlar konusu türkçenin vazgeçilmez konuları arasında yer alan bir konudur. Herhangi bir ismin önüne gelerek bu ismi durum, renk, koku, şekil, boyut, hacim, soru, sayı ya da güzellik çirkinlik gibi çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklere sıfat denir. Sıfatlar konusu oldukça geniş bir konudur. Hem de kendi içerisinde birçok alt ...

Adlaşmış Sıfat Fiil

Adlaşmış sıfat fiil, sıfatlar cümle içerisinde kullanılan öğeler içerisinde yer alırken; öğe dağılışında karşımıza çıkar. Özellikle isimlerin belirtilmesi ve nitelemesinde kullanıldığı görülürken; cümle içerisinde çıkartılması halinde anlamda eksilme meydana getirir. Anlam bakımından cümleyi tamamladığı gözlenirken; ismin tanımlanması ve anl...

2 Sınıf Sıfatlar

2 Sınıf sıfatlar; varlıkları daha iyi ifade edebilmek için bazı zamanlarda tanıtıcı sözcükler kullanmak gerekir. Bu sözcükler isimlerin önünde kullanılarak renk, durum, şekil, sayı gibi durumlarda niteleyen ve belirten sözcüklerdir. Böylece varlıkları daha iyi tanırız ve benzerlerinden ayırt ederiz. Özelliklerini ve durumlarını öğrendik...

Allah'ın Subuti Sıfatları

Allah'ın subuti sıfatları, varlığı zorunlu olan ve olgunluğu, kemalatı ifade eden sıfatlardır. Diğer varlıklarda bulunan, fakat yüce Allah'ta sonsuz ve mükemmel olarak bulunan özelliklerdir. Subuti sıfatlar Allah'ın dirliğini ve azametini müspet ifadelerle tanıttığı için subuti sıfatı adını almışlardır. Subuti sıfatların zıtları olan özellik...

Almanca Sıfatlar

Almanca sıfatlar; sıfat varlıkların durumlarını, renklerini, sayılarını, renklerini, sıralarını, biçimlerini, küçük, büyük, eski, yeni, güzel, çirkin gibi özelliklerini belirten sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılır. Almancada bu kelimeler sıfattır ve cümlede tek başına kullanılabilir. Ancak Türk Dil b...

Düzensiz Sıfatlar

Düzensiz sıfatlar; İngilizce dilinde comparative ve superlative halinde değişen sıfatlardır. Belli bir kuralı yoktur. Öğrenmek isteniyorsa ezberlenmeleri gerekir.Comparative: İngilizce'de sıfatlara 'daha' anlamı katmaya yarayan yapıdır. Türkçe karşılığı karşılaştırma sıfatlarıdır.Superl...

İyelik Sıfatları

İyelik Sıfatları, Türkçede iyelik zamirleri yerine geçen iyelik sıfatları İngilizcede "possessive adjectives" olarak adlandırılır. İngilizce gramer konusunun önemli bir parçasıdır. İyelik sıfatları cümle içerisinde kullanılan ismin ya da şahıs zamirlerine ait nesnenin kime ait olduğunu bilmeye yardımcı olur. Ayrıca sahip olma duygusu taşırla...

Sıfat Türleri

Sıfat Türleri, Sıfat; İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat ya da önad denir. Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve renk, şekil, desen, durum, biçim gibi farklı özellikleri bakımında nitelerler. Sıfatlar iki ana başlık altında incelenir. Sıfat türleriSıfat Türleri Nelerdir?Niteleme Sıf...

Sıfatı Müşebbehe

Sıfatı müşebbehe, kusur, çirkinlik, güzellik ve renk gibi bazı görünürdeki sıfatlarla bazı duygusal yönleri ifade eden sıfatlara sıfatı müşebbehe adı verilmektedir.Arapça dili, zengin kelime haznesi ve gelişmiş dilbilgisi ile islami ilimlerin dışında dil bilimlerinde dikkatini çekmiş ve bilim dili olarak...

Arapça Sıfatlar

Arapçada sıfatlar, sıfat ve mevsuf olmak üzere iki çeşittir; sıfat, bir ismin rengini, çeşidini vb. Gibi nasıllığını belirtmek için kullanılan ad ön ekidir. Mevsuf ise Arapça tanımıyla vasfolunan, konu olarak sıfatlar da geçtiği için sıfatlandırılan kelime anlamına gelir. Arapçada yazılar sağdan sola doğru yazıldığı için mevsuf yani sıf...

Sıfat Zamir

Sıfat zamir, Sıfatlar ve zamirler Türkçe'nin dil bilgisi konuları arasında yer alan iki önemli konudur. Sıfat zamir konusu aslında aynı başlık altında incelenen iki konu olmasına rağmen ikisi de birbirinden farklıdır. Genel olarak öğrencilerin hem sevmediği hem de sürekli yanlış yaptığı sorular sıfat ve zamirlerden gelmektedir. Bu yüzde...

Pekiştirme Sıfatı

Pekiştirme sıfatı; Pekiştirme sıfatları genellikle anlatımı çekici ve güzel hale getirmek için kullanılan bir sıfat çeşididir. Ayrıca anlamı güçlendirmek ve kuvvetlendirmek için de kullanılabilir. Anlam bakımından çekici olan ve güçlendirilmiş olan sıfatlara pekiştirme sıfatları adı verilmektedir. Pekiştirme sıfatının birçok farklı yolu vard...

Subuti Sıfatlar

Subuti Sıfatlar; Allah Teala, insanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an'ı Kerim'de bizlere bazı sıfatlarını bildirmektedir. Allah kendisini sıfatlarıyla tanıtmaktadır. O, varlık alemindeki hiçbir varlığa benzemez. Allah, alem ile olan ilişkisini, isim ve sıfatlarıyla gerçekleştirir. Bu sıfatlar sayesinde biz Allah'ı daha iyi tanımış oluyor...

Sıfat ve Sıfat Çeşitleri

Sıfat (Ön Ad), ismin önüne gelerek onu renk, durum vb. Yönleriyle niteler ya da belirtir.Sıfat ÇeşitleriSıfatlar, niteleme ve belirtme sıfatları olarak ikiye ayrılır.1-Niteleme Sıfatları: İsimlere sorulan nasıl sorusuna verilen cevaptır.Örnek

Arapça Sıfat Tamlaması

Arapça Sıfat Tamlaması: Arapça sıfat tamlaması yapılırken daima sıfat, tasvir ettiği nitelediği isimden sonra gelmektedir. Sıfat tamlaması en az bir isim ve sıfattan meydana gelen tamlamadır.Öyleyse, bir örnek ile Arapça sıfat tamlamasını inceleyelim;Fark etmemiz gereken ilk şey Arapça...

Kurallı Birleşik Sıfat

Kurallı birleşik sıfat, en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kelimeler ayrı yazılırlar fakat bir araya geldiklerinde anlamca kaynaşırlar ve ismin önüne gelip sıfat olarak görev yaparlar. Kurallı birleşik sıfatların oluşum şekilleri aşağıdaki gibidir.Sıfat tamlamasında tamlanan yani isim "-li" yapım eki ...

 

Tekvin Sıfatı
Allahın Sıfatları
Sıfatlar ve Çeşitleri
Türkçe Sıfatlar
İşaret Sıfatı
Dil Anlatım Sıfatlar
Sıfat ve Zamir
Sıfatlar ve Türleri
Sıfat Çeşitleri
Durum Bildiren Sıfatlar
Sıfatın Tanımı
Selbi Sıfatlar
Kesir Sayı Sıfatı
10 Sınıf Sıfatlar
Asıl Sayı Sıfatı
Allahın Zati ve Subuti Sıfatları
Niteleme Sıfatı
Adlaşmış Sıfat
Sıfat Fiil Ekleri
Sıfat Fiil
Sıfat Nedir
Sıfat Tamlaması
İsim Sıfat Tamlaması
Peygamberlerin Sıfatları
İngilizce Sıfatlar
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Popüler İçerik
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
İsim ve sıfat tamlamaları, Çeşitli şekillerde yapılan isim ve sıfat tamlamaları dil bilgisinin vazgeçilmez konuları arsında yerini almaktadır. İsim ve...
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati ve Subuti Sıfatlar
Zati Ve Subuti Sıfatlar; Allahu Teala Zatının bir nebzede olsa tanıması için esmalarından ve sıfatlarından bazılarını biz kullarına bildirmiştir. Bu e...
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar Konu Anlatımı
Sıfatlar konu anlatımı, sıfatlar bir ismi nitelendirmek ve bir şeyi daha iyi ifade edebilmek adına kullanılan sözcüklere verilen bir addır. Bu kelimel...
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar
Zati Sıfatlar; Allahu Teala kuluna olan sonsuz merhameti ile bazı esmalarını ve sıfatlarını kullarına bildirmiştir. Yaratıcısını tamamen bilmeyen kişi...
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar ve Zarflar
Sıfatlar Ve Zarflar; Sıfatlar isimlerden önce gelmeleriyle birlikte onları, durum, renk, sayı, yer, hareket, biçim, soru ve işaret yöntemleri ile tama...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Zati ve Subuti Sıfatlar
Sıfatlar Konu Anlatımı
Zati Sıfatlar
Sıfatlar ve Zarflar
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024